Program

Konferencji

17 październik 2020 (SOBOTA)
17 październik 2020
9.00 - 9.10
Powitanie uczestników
Prof. Piotr Gałecki, SSA dr Krzysztof Eichstaedt
9.10 - 9.40
Zmieniający się model opieki psychiatrycznej w Polsce
Dr n. med. Marek Balicki
9.40 - 10.10
Zgoda na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego w okresie pandemii
Dr hab. Beata Janiszewska
10.10 - 10.40
Nowe leki długodziałające w leczeniu przewlekłych psychoz update - lepsza kontrola pacjentów przebywających na środku zabezpieczającym
Prof. Agata Szulc
10.40 - 11.10
Ochrona prawna personelu medycznego przed agresywnym pacjentem
SSA dr Krzysztof Eichstaedt
11.10 - 11.40
Organizacja środka zabezpieczającego z perspektywy dyrektora szpitala psychiatrycznego
Prof. Anna Mosiołek
11.40 - 12.10
Tajemnica lekarska ze szczególnym uwzględnieniem tajemnicy psychiatrycznej
Prof. Jacek Sobczak, SSN w st. spocz.
12.10 - 12.40
Strategie leczenia depresji lekoopornej. Czy istnieje lek niezwłocznie poprawiający nastrój?
Prof. Piotr Gałecki
12.40 - 13.10
Sądowa ocena opinii psychiatrycznej. Czyli jak sporządzić opinię doskonałą
SSN Prof. Dariusz Świecki
13.10 - 13.40
Dyskusja, odpowiedzi na pytania, zakończenie konferencji
Prof. Piotr Gałecki, SSA dr Krzysztof Eichstaedt
Wykład specjalny dostępny po konferencji
Sytuacja związana funkcjonowaniem psychiatrii i psychologii sądowej w Wielkiej Brytanii w okresie pandemii” University of Huddersfield
Prof. Daniel Boduszek