Szanowni Państwo!

Już po raz piąty mamy przyjemność gościć Państwa na Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sądowej, który odbywa się 10-11 maja 2019 r. Cieszymy się, że kolejny raz będziemy mogli dzielić się z Państwem wzajemną wymianą doświadczeń specjalistów z dziedziny prawa i medycyny zajmujących się opiniowaniem i orzecznictwem sądowo-psychiatrycznym.

Dotychczasowe spotkania naukowe w ramach Kongresu skupiły zainteresowanie ponad 1500 uczestników, w których specjaliści z zagranicznych ośrodków naukowych i klinicznych dzielili się z nami swoją wiedzą. W tym roku gośćmi będą psychiatrzy z Włoch - Luca Castelletti oraz Franco Scarpa.

Kongres objęty został patronatem honorowym zarówno przez Ministerstwo Sprawiedliwości jak i Ministerstwo Zdrowia oraz Prezydenta Miasta Łodzi, Marszałka Województwa Łódzkiego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Sąd Apelacyjny w Łodzi. Obecnością zaszczycą nas przedstawiciele SN, Biura WHO oraz wielu innych znamienitych gości ze środowiska zarówno prawniczego jak i medycznego.

Z ogromną sympatią i życzliwością został przyjęty przez Państwa zwyczaj przyznawania Nagrody Aureliusza, który na stałe wpisał się w ramy naszego Kongresu. Wyróżnienie to wręczane w kategoriach Postać, Publikacja i Prawa Pacjenta staje się symbolicznym sposobem podziękowania i uhonorowania osób, które w sposób szczególny przyczyniły się do działań na rzecz osób chorych psychicznie.

Tak duże zainteresowanie Kongresem motywuje nas do tego, aby każde następne spotkanie poruszało aktualne problemy z dziedziny prawa i psychiatrii, pobudzało do burzliwych dyskusji i refleksji, a przede wszystkim by spełniało Państwa oczekiwania.

Serdecznie zapraszamy,
Piotr Gałecki i Krzysztof Eichstaedt

 

Komitet naukowy

Piotr Gałecki

Prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog. Autor i współautor ponad 250 publikacji naukowych w czasopismach zagranicznych i krajowych oraz współautor wielu pozycji książkowych. W pracy klinicznej, dydaktycznej oraz badawczej dąży do poznania biologicznych uwarunkowań chorób psychicznych, głównie depresji. Jest również autorem publikacji i pozycji książkowych z tzw. pogranicza prawa i psychiatrii.

Krzysztof Eichstaedt

Dr Krzysztof Eichstaedt – sędzia Sądu Apelacyjnego w Łodzi, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, członek kolegium redakcyjnego Medical Science Technology oraz Basic & Clinical Psychiatry, uczestnik licznych konferencji psychiatrycznych oraz seksuologicznych, autor oraz współautor ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa karnego procesowego, materialnego i skarbowego, a także z pogranicza prawa i psychiatrii, w tym współautor dwóch wydań dużego komentarza do Kodeksu postępowania karnego i Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, a także Metodyki pracy biegłego psychiatry, psychologa oraz seksuologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń i X tomu Systemu prawa karnego procesowego.

Lista prac oryginalnych zakwalifikowanych do sesji plakatowej

 

Sesja Posterowa

Regulamin zgłaszania Prac Oryginalnych na Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Sądowej 10-11 maja 2019 roku w Łodzi

  1. Zgłoszenia przyjmowane są jedynie w formie elektronicznej – plik pdf
  2. Termin zgłaszania prac – do 31.03.2019 r.
  3. Liczba wyrazów w streszczeniu pracy nie może przekraczać 250
  4. Prace będą prezentowane w formie plakatów
  5. O przyjęciu pracy i wyborze formy prezentacji zadecyduje Komitet Naukowy. O wynikach kwalifikacji autorzy zostaną powiadomieni do 15.04.2019 roku
  6. Warunkiem prezentacji pracy jest zarejestrowanie się co najmniej jednego autora
  7. Należy podać nazwisko osoby prezentującej pracę, a w razie zmiany powiadomić organizatorów
O Nagrodzie Aureliusza

Nagroda Aureliusza odwołuje się do zasady wprowadzonej przez cesarzy Marka Aureliusza i Commodusa "satis furore ipso punitur". W jej myśl nieszczęście losu szalonego sprawia, że nie można go winić, gdyż wystarczająco ukarało go już własne szaleństwo. Zatem wyróżnienie to jest przyznawane osobom z różnych dziedzin, które z potrzeby serca oraz w związku z działalnością zawodową w sposób szczególny przyczyniły się do działań na rzecz osób chorych psychicznie, przeciwdziałając stygmatyzacji oraz ich wykluczeniu społecznemu, a także wprowadzając nowe, szersze spojrzenie na los osób chorych psychicznie oraz ich jakość życia w Polsce.

Wręczenie Nagród Aureliusza

Problem odpowiedzialności karnej osób chorych psychicznie sięga czasów wcześniejszych i ma swoje korzenie w odległych początkach cywilizacji człowieka. Szczególne traktowanie osób chorych psychicznie, które weszły w konflikt z obowiązującymi normami moralnymi i prawnymi, obecne jest w kulturze od bardzo dawna. Na przestrzeni dziejów podejście do niepoczytalności odnosiło się do szerokiego zakresu kontekstu pojmowania człowieka i wyznaczane było rozwojem myśli filozoficzno - religijnej oraz naukowej, jak również funkcjonującymi równolegle uwarunkowaniami społecznymi i światopoglądowymi. Już w starożytności uważano, że osoby z zaburzeniami natury psychicznej były pod wpływem boskich błogosławieństw i dlatego nie podlegały ludzkiemu osądowi. Prawdopodobnie drogą tej tradycji niepoczytalność jako usprawiedliwienie trafiła do systemu prawa rzymskiego, gdzie choroba umysłowa pozbawiała w zupełności daną jednostkę zdolności do czynności prawnych i uwalniała ją od odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. Prowadziło to konkretnie do uznania potrzeby, a wręcz konieczności szczególnego, odmiennego traktowania przez prawo osób chorych psychicznie, dopuszczających się z tego powodu łamania obowiązujących reguł, zasad czy norm współżycia społecznego.

CENY UCZESTNICTWA


  do 31.12.2018  do 30.04.2019  po 1.05.2019
Lekarze  500 zł 600 zł 700 zł
Sędziowie  500 zł 600 zł 700 zł
Psycholodzy, terapeuci  200 zł 300 zł 400 zł
Pielęgniarki, studenci  100 zł 200 zł 300 zł
Pracownicy firm farmaceutycznych  600 zł 700 zł 800 zł

*Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

 

kps

MIEJSCE KONFERENCJI

Hotel Ambasador Premium****
Adres: ul. Kilińskiego 145
90-315 Łódź
Kontakt: 0048 42 677 15 40,
E-mail: premium@hotelambasador.pl

ORGANIZATOR

Pharma2pharma Sp. z o.o.
ul. Klaudyny 38/117
01-684 Warszawa
tel.: 22 254 86 95
www.pharma2pharma.pl
konferencje@pharma2pharma.pl